VÄLJ STRUKTUR

Ska väggen ha en strukturerad yta (putsat utseende) eller ska den förbli slät?