Privatlivspolitik

Datahåndtering og kundesikkerhed

ERKLÆRING OM DATABESKYTTELSE

Erklæring om databeskyttelse

Det glæder os, aErklæring om databeskyttelset du har vist interesse for vores hjemmeside. Beskyttelsen af din privatsfære ligger os meget på sinde. I det følgende informerer vi dig udførligt om, hvordan vi omgås dine data. Når du går ind på vores hjemmeside, indsamles flg. data af tekniske og sikkerhedsmæssige årsager (IP-adresse, dato, klokkeslet, viste sider, browser software og operativ system), som overføres til vores server. Disse data vil udelukkende blive brugt i anonymiseret form. Hvis du kontakter os pr. email, vil din email-adresse og andre personlige data udelukkende blive brugt til den individuelle korrespondance med dig. Dine oplysninger bliver udelukkende brugt af os, og vi behandler dem fortroligt i henhold til gældende love, herunder EU’s persondataforordning. Ingen data sælges til tredjepart.

Kontaktformular

Vi registrerer kun personlige data, hvis du har givet dem til os via en af vores formularer på hjemmesiden. Vi bruger udelukkende dine data til besvarelse og bearbejdning af din forespørgsel og kun til det formål, til hvilket du har stillet dine data til rådighed for os.

Elektroniske ansøgninger

For at kunne bearbejde din elektroniske ansøgning er det nødvendigt at registrere dine personlige data, gemme dem og bruge dem. Dine personlige data vil udelukkende blive brugt til håndtering og behandling af din ansøgning. Dine personlige data vil udelukkende blive sendt videre til rette vedkommende hhv. til den afdeling, der er ansvarlig for den konkrete ansøgning, og de vil ikke blive videregivet til andre virksomheder eller tredjepart.
Hvor længe opbevares data fra en elektronisk ansøgning?
Data fra din online-ansøgning vil blive opbevaret under den igangværende ansøgningsproces. Når forløbet er afsluttet, vil dine data fra din ansøgning blive slettet efter 6 måneder, dersom vi ikke ønsker at gøre brug af den. Dette gælder ikke, dersom lovmæssige bestemmelser kræver, at de ikke må slettes. I tilfælde af at vi ønsker at gøre brug af din ansøgning, overfører vi dine data fra din ansøgning til personalemappen under iagttagelse af gældende lovgivning på området.

Cookies

Cookies er små tekstfiler, der lægges på internetbrugerens PC. Formålet er f.eks. styring af forbindelsen under dit besøg på en hjemmeside. Via disse cookies modtager vi samtidig informationer, som gør det muligt for os at optimere vores hjemmesider i forhold til besøgerens behov Vi bruger kun cookies, mens brugeren er på hjemmesiden. Vores tilkoblede webanalyse-serviceudbyder bruger dog til dels også cookies, der lagres på din PC i længere tid. De tjener udelukkende til analyse af brugen af hjemmesiden. Samtlige cookies på vores hjemmesider indeholder rent tekniske informationer, ingen personlige data. Du kan imidlertid deaktivere arkiveringen af cookies eller indstille din browser således, at den informerer dig, så snart der sendes cookies.

Google Analytics

Denne hjemmeside bruger Google Analytics, en webanalyseservice fra Google Inc. („Google“). Google Analytics bruger såkaldte „cookies“, dvs. tekstfiler, der lægges på din computer, og som gør det muligt at foretage en analyse af, hvordan du bruger hjemmesiden. De informationer, som cookien genererer om, hvordan du bruger denne hjemmeside, vil som regel blive sendt til en af Googles servere i USA og gemt der. Hvis IP-anonymiseringen aktiveres på denne hjemmeside, vil Google imidlertid forinden afkorte din IP-adresse, hvis du befinder dig inden for EU eller i andre stater inden for EØS. Kun i undtagelsestilfælde vil den fulde IP-adresse blive overført til en server tilhørende Google i USA, hvor den afkortes. På vegne af operatøren af denne hjemmeside bruger Google disse informationer til at evaluere din brug af hjemmesiden, til at generere rapporter om hjemmesideaktiviteter og til at tilbyde yderligere tjenesteydelser, der er forbundet med brugen af hjemmesiden og internettet i forhold til hjemmesideoperatøren.  Den IP-adresse, der fremsendes fra din browser via Google Analytics, vil ikke blive sammenkørt med andre data fra Google. Du kan forhindre, at disse cookies bliver gemt på din computer gennem en indstilling i din browser-software; vi gør i den forbindelse dog opmærksom på, at du i dette tilfælde muligvis ikke vil kunne bruge samtlige funktioner på hjemmesiden i fuldt omfang.
Du har desuden mulighed for at forhindre registrering af de data, der genereres af cookien og som referer til data vedrørende din brug af hjemmesiden (inkl. din IP-adresse) hos Google, samt at forhindre at dine data bearbejdes af Google ved at downloade og installere den browser-plugin, der findes på følgende link. Det aktuelle link er:
→ tools.google.com/dlpage/gaoptout;
Som alternativ og især ved browsere på mobile enheder har du fremover mulighed for at forhindre, at denne hjemmesides data registreres med den pågældende browser via Google Analytics ved at aktivere en Opt-Out-Cookie. → Deaktivere Google Analytics

Google Tagmanager

Til brug af tags bruger vi Google Tag Manager på vores hjemmeside. Google Tag Manager er en løsning, med hvilken markedsførere kan administrere website-tags via en brugerflade. Selve Tool Tag Manager (der implementerer tags) er et domæne uden cookies, og det indsamler ingen personlige data. Værktøjet udløser andre tags, der under visse omstændigheder igen registrerer data. Google Tag Manager udnytter ikke disse data.

YouTube-Videos

På vores hjemmeside inddrager vi videoer fra udbyderen YouTube i udvidet databeskyttelsesmode. Så snart du ser en sådan video, bruger Youtube cookies til at registrere informationer om dit besøg på hjemmesiden. Når du ser videoen, vil der desuden blive etableret kontakt til Googles DoubleClick, der kan udløse yderligere overførsel og bearbejdning af data. Du kan undgå begge dele ved at undlade at starte videoerne. Du finder yderligere informationer om databeskyttelse ved Youtube og Google her: → www.google.dk/intl/dk/policies/privacy/ 

Ret til oplysning

Du har til enhver tid ret til gratis at få information om de data, der er registreret om dig samt i givet fald ret til at få rettet fejl. Du har også ret til at få slettet hhv. anonymiseret data om dig, med mindre vi har lovmæssige forpligtelser eller andre legitime årsager til det modsatte.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til registrering, bearbejdning eller brug af dine personlige data, om informationer, rettelser, spærring eller sletning af data samt ved tilbagekaldelse af et allerede givent samtykke, bedes du henvende dig til:

KEIM SCANDINAVIA A/S
Guldalderen 6,
DK-2640 Hedehusene

T: 46 56 46 44
F: 46 56 42 04
E: kundeservice(at)keim.dk